du lieu xuat nhap khau quoc te

Danh bạ doanh nghiệp B2B nước ngoài

DANH BẠ DOANH NGHIỆP

1.Nhà sản xuất

Công cụ tìm kiếm B2B Kompass –  http://www.kompass.com/

Trang web có chứa danh bạ điện tử các công ty trên thế giới trong nhiều lĩnh vực. Bạn có thể tìm kiếm các công ty theo ngành hàng hoặc theo tên công ty và khu vực thị trường. Ngoài ra, trang web cũng cung cấp các thông tin về các dự án mua hàng chính phủ trên thị trường châu Âu. Trang web có thể hiển thị bằng nhiều thứ tiếng  như: Anh, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Nhật Bản…

Danh bạ doanh nghiệp Châu Âu – http://www.europages.com/

Trang web là một danh bạ cập nhật và hoàn chỉnh về các nhà cung cấp và thông tin về khoảng 700000 công ty thuộc 35 nước châu Âu. Trang web được hiển thị bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bạn có thể tìm theo danh sách chi tiết các sản phẩm và dịch vụ các công ty trong phạm vi danh bạ này và ở nhiều danh bạ khác

Danh bạ doanh nghiệp châu Âu ThomasGlobal – http://www.tgreurope.com/

ThomasGlobal là một danh bạ cập nhật và hoàn chỉnh về các nhà cung cấp và thông tin sản phẩm. Bạn có thể tìm theo danh sách chi tiết các sản phẩm và dịch vụ các công ty trong phạm vi danh bạ này và ở nhiều danh bạ khác

Danh bạ doanh nghiệp Hoa Kỳ ThomasNet – http://www.thomasnet.com/

Danh bạ các nhà cung cấp và thông tin sản phẩm ở các bang của Hoa Kỳ

2.Nhà nhập khẩu

Quốc Tế

Danh bạ các nhà nhập khẩu của Interdata – http://www.export-leads.com/

Trang web giới thiệu các loại danh bạ nhà nhập khẩu của Interdata. Có tính phí, phát hành dưới hình thức CD và sách có kết nối tới hàng trăm danh bạ điện tử các nhà nhập khẩu trên toàn thế giới. Được cập nhật hàng năm

Công cụ tìm kiếm B2B Kompass – http://www.kompass.com/

Trang danh bạ này, bạn có thể tìm thấy danh sách các nhà nhập khẩu theo từng mặt hàng, nhóm hàng

Châu Phi

Danh bạ doanh nghiệp Mbendi –  http://www.mbendi.com.za/coaf.htm

Trang web cung cấp công cụ tìm kiếm các công ty, tổ chức thuộc khu vực Châu Phi. Có thể tìm kiếm theo tên, ngành hàng, loại hình tổ chức/công ty hoặc tên thành phố

Danh bạ doanh nghiệp của Nam Phi – http://www.brabys.co.za/

Trang web là một danh bạ doanh nghiệp các lĩnh vực có chứa danh bạ doanh nghiệp điện tử của Nam Phi. Có thể tìm kiếm theo loại hình doanh nghiệp hoặc tên doanh nghiệp

Danh bạ doanh nghiệp của Ai Cập – http://www.egtrade.com/

Trang web có chứa danh bạ doanh nghiệp các lĩnh vực có liên quan đến thương mại của Ai Cập. Ngoài ra trang web cũng cung cấp các thông tin về du lịch và kết nối tới các trang hữu ích khác

Châu Mỹ

– Danh bạ doanh nghiệp nhập khẩu của Brazil

http://www.brazilexporters.com/importers.html

Danh sách đầy đủ các nhà nhập khẩu của Brazil, phân theo ngành hàng bao gồm cả các bệnh viện. Ngoài ra, trang web cũng kết nối tới các doanh bạ nhập khẩu của các nước và của cả khu vực Châu Mỹ

 

Danh bạ doanh nghiệp nhập khẩu của Canada –

http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrkti/cid/engdoc/index.html

Trang web có chứa thông tin về doanh nghiệp nhập khẩu của 232 quốc gia có thể tìm kiếm theo mã HS, theo thành phố hoặc theo quốc gia

Danh bạ doanh nghiệp khu vực Cideiber (9 nước Mỹ Latinh)

http://www.cideiber.com/censos.asp

Danh bạ các doanh nghiệp nhập khẩu của khu vực Cideiber (9 nước Mỹ La tinh) Trang web được hiển thị bằng tiếng Tây Ban Nha

Danh bạ doanh nghiệp nhập khẩu Chi Lê – http://www.import.cl/

 

Danh bạ doanh nghiệp Hoa Kỳ của PIERS – http://www.piers.com/

Châu Á – Thái Bình Dương

Danh bạ doanh nghiệp Châu Á Access Asia –

http://www.accessasia.com/obehome.html

Trang web danh bạ trang vàng AccessAsia. Ngoài ra, trang web cũng có những thông tin thương mại và các dịch vụ, tiện ích khác

Danh bạ các nhà cung cấp Trung Quốc

http://www.globalsources.com/SITE/WELCOME.HTML?referrer=adwordss&source=content

Trang web cung cấp công cụ tìm kiếm các nhà sản xuất và cung cấp của Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan và một số nước khác

Danh bạ doanh nghiệp Ấn Độ –

http://www.trade-india.com/iid/search.html

Danh bạ điện tử các nhà cung cấp, sản xuất và xuất khẩu của Ấn Độ. Có thể tìm kiếm theo mặt hàng hoặc theo tên công ty

 

Cổng giao tiếp điện tử IndiaMart –

http://www.indiamart.com/indianimporters/index.html

Trang web cung cấp danh bạ doanh nghiệp Ấn Độ và các thông tin về cơ hội kinh doanh trên thị trường Ấn Độ

Danh bạ doanh nghiệp của Nhật Bản –

http://www.jetro.go.jp/en/invest/director/

Trang web cung cấp địa chỉ hữu ích của các công ty, tổ chức phục vụ cho việc kinh doanh tại Nhật Bản

 

Danh bạ doanh nghiệp Newzealand

http://www.meantnz.co.nz/main.cfm?id=58

Trang web cung cấp danh bạ doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm thịt và đường của Newzealand

Danh bạ doanh nghiệp Việt Nam – http://www.vidc.com.vn

Danh bạ của phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam. Có thể tra cứu theo ngành nghề, loại hình doanh nghiệp, tên công ty,…

 

Châu Âu

Danh bạ doanh nghiệp xuất khẩu của Pháp – http://www.ccip.fr/

Trang web của Phòng thương mại Pháp, hiển thị bằng tiếng Pháp

Các trang vàng – http://www.yellowpagesoninternet.com/

 

Danh bạ doanh nghiệp trên thế giới phân theo ngành

http://yellowpagesoninternet.com/yellowpages.html

Danh sách các trang vàng trên toàn thế giới

Danh sách các Hiệp hội nhà nhập khẩu của ITC –

http://www.intracen.org/tradings/

Trang web cung cấp danh sách các website của các hiệp hội nhà nhập khẩu các nước

Related Articles