Để thực hiện cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cho khách hàng và đáp ứng tiêu chuẩn sinh thái cao nhất toàn cầu, chúng tôi đã có một số chứng nhận quốc tế về Quy trình sản xuất, cơ sở hạ tầng của chúng tôi.

 

Global Recycled Standard Certified

GRS là một tiêu chuẩn sản phẩm để theo dõi và xác minh thành phần các vật liệu tái chế trong một sản phẩm cuối cùng, trong khi vẫn đảm bảo các yêu cầu sản xuất nghiêm ngặt. GRS xác minh Thực hành Xã hội, Môi trường & Hóa chất trong Sản xuất cũng như thành phần Tái chế của các sản phẩm trung gian cũng như thành phẩm.

VNFIBER tuân thủ Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu ver 3.0.

 

 

OEKO TEX Certified Product

Oeko Tex Standard 100 được phát triển vào năm 1992 và nó là một cấu trúc chứng nhận để thử nghiệm các nguyên liệu dệt, nguyên liệu trung gian và các sản phẩm cuối cùng như vải, sợi, sợi bao gồm cả phụ kiện. Đây là một tiêu chuẩn toàn cầu do Hiệp hội Nghiên cứu và Thử nghiệm Quốc tế ban hành trong lĩnh vực sinh thái dệt may và trụ sở chính của nó là ở Thụy Sĩ.

VNFIBER làm cho các sản phẩm thực sự thân thiện với môi trường giữ cho cả môi trường và sự an toàn của con người. Quy trình sản xuất của chúng tôi đã được chứng nhận với một trong những chứng chỉ uy tín nhất Oeko Tex 100.

 

Control Union

Control Union là một mạng lưới toàn cầu cung cấp dịch vụ kiểm tra độc lập.