Viet Nam Logistics

Các trang website thông tin về thuế quan và phi thuế quan

THUẾ QUAN, PHI THUẾ QUAN VÀ CÁC TIÊU CHUẨN

Thông tin thương mại hải quan và thuế của Anh –

http://www.uktradeinfo.com/

Cung cấp những thông tin dự báo giá cả và dữ liệu được cập nhật dựa trên: dữ liệu thương mại Anh, ProdCom Data…

Emerging Textiles – http://www.emergingtextiles.com

Là một trang web tính phí, Emerging Textiles đặc biệt cung cấp tin tức về quần áo và vải sợi trên thế giới. Các chủ đề bao gồm: xu hướng thị trường của các loại quần áo và sản phẩm vải sợi may mặc, hạn ngạch và thuế quan của các nước nhập khẩu, các báo cáo về ngành vải sợi may mặc… giá cả sợi trên thế giới

IEPORT – http://www.ieport.com

Cung cấp những thông tin tương đối rộng về chính sách xuất nhập khẩu của Ấn Độ, ngoại thương, hải quan… Trang web cũng cung cấp những thông tin về vận chuyển, hồ sơ ngành hàng, sản xuất, các thống kê doanh thu và xuất khẩu, các hồ sơ công ty…

Index of Economic Freedom –

http://www.heritage.org/research/features/index/

Cung cấp những thông tin thực tế về kinh tế thế giới với những phân tích và đánh giá theo từng nước, các thông tin về đầu tư, thuế, biểu thuế, chính sách tiền tệ…

Các nguồn tra cứu thuế/biểu thuế :

  • Toàn cầu

Văn phòng Thuế và Hải quan Quốc tế: http://www.bit.org

Tổ chức Hải quan thế giới http://www.wcoomd.org/ie/En/en.html

Hệ thống Phân tích & Thông tin thương mại UNCTAD (TRAINS)

http://r0.unctad.org/trains

Ngân hàng thế giới – WITS

http://wits.worldbank.org/witsnet/startup/wits_imformation.aspx

  • Liên minh châu Âu

HộI đồng thuế quan châu Âu (TARIC)

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs

Ban trợ giúp xuất khẩu cho các nước đang phát triển http://export-help.cec.eu.int/

Khu vực tự do thương mại Châu Mỹ – FTAA http://www.alca-ftaa.org/alca_easp-business

Danh sách thuế quan hòa hợp của Mỹ

http://www.usitc.gov/tata/hts/other/dataweb/

Vụ thương mại quốc tế – Bộ Thương mại Hoa Kỳ

http://www.ita.doc.gov/td/tic/tariff/index.html

http://www.apectariff.org/

  • Châu Á/Thái Bình Dương

APEC – http://www.apectariff.org/

ASEAN – http://www.aseansec.org/12025.htm

SAARC – http://www.saarc-sec.org/main.php?id=44&t=2.1

  • Châu Phi

COMESA : http://www.comesa.int/trade/

EAC : http://www.eac.int/EAC_custom_U.htm

SADC :http://www.sadc.int/english/tifi/tax/search.php

CFA Areahttp://www.izf.net/TEC/default.htm

  • Châu Mỹ La tinh/Caribe

CARICOM: http://www.caricom.org/index.jsp

ALADI : http://www.aladi.org

+ Worldrariff: http://www.worldtariff.cm

+ Tariffic: http://www.tariffic.com

Các nguồn tra cứu thông tin phi thuế quan:

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_f/tif_e/org6_e.htm

Các nguồn tra cứu thông tin tiêu chuẩn :

FAO – Sanitary and Phytosanitary Measures http://www.ipfsaph.org/En/default.jsp

Related Articles